2015-02-22

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Kwidzynie

kontakt: tel. 55 279 38 15; 55 279 33 15

 

lek. med. Jolanta Mielniczak - Biesiekierska
psse.kwidzyn@pis.gov.pl; sekretariat@pssekwidzyn.pl

Oddział Laboratoryjny
Marianna Wasiak

Oddział Epidemiologii
Anna Kak

Oddział Higieny Komunalnej
Agnieszka Powęska

Oddział Higieny
Żywności, Żywienia i Bezpieczeństwa Kosmetyków
Katarzyna Halik

Sekcja Higieny Pracy
Jolanta Pogorzelska

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Agnieszka Dymek

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kamila Jaszczor

Sekcja Ekonomiczna
Renata Bonkowska

 

Sekcja Administracyjno - Gospodarcza
Gra
żyna Sadowska

Stanowisko ds. Obsługi prawnej
Magdalena Jęczmyk

Stanowisko ds. Informatycznych
Łukasz Brzoza

 

Inspektor Ochrony Danych
Karolina Stępień

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się