Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 22

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Oferty pracy Łukasz Brzoza 2018-10-03 zobacz
2 Klauzula informacyjna Łukasz Brzoza 2018-05-24 zobacz
3 Informacja publiczna do ponownego wykorzystania Łukasz Brzoza 2016-02-08 zobacz
4 Wniosek o dostęp do informacji publicznej Łukasz Brzoza 2016-02-08 zobacz
5 Przyjmowanie i załatwianie spraw Łukasz Brzoza 2015-05-31 zobacz
6 Zadania Łukasz Brzoza 2015-05-31 zobacz
7 Budżet Łukasz Brzoza 2015-05-20 zobacz
8 Majątek PSSE w Kwidzynie Łukasz Brzoza 2015-02-23 zobacz
9 Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP Łukasz Brzoza 2015-02-23 zobacz
10 Kontakt Łukasz Brzoza 2015-02-23 zobacz
11 Rejestry i Ewidencje Łukasz Brzoza 2015-02-22 zobacz
12 Pomoc oraz dane nie umieszczone w BIP Łukasz Brzoza 2015-02-22 zobacz
13 Plan Kontroli Łukasz Brzoza 2015-02-22 zobacz
14 Regulamin Organizacyjny Łukasz Brzoza 2015-02-22 zobacz
15 Struktura Organizacyjna Łukasz Brzoza 2015-02-22 zobacz
16 Kierownictwo Łukasz Brzoza 2015-02-22 zobacz
17 Redakcja Łukasz Brzoza 2015-02-19 zobacz
18 Lista rzeczoznawców Łukasz Brzoza 2015-02-19 zobacz
19 Nasza Misja Łukasz Brzoza 2015-02-19 zobacz
20 Prawo i prace legislacyjne Łukasz Brzoza 2015-02-19 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się